Oppropsliste lag 2 Grovfelt Skytetid Lørdag 10/2 10:20

1 May Elin Frøyland Lyngdal 5 NKM
2 Steinar Skoland Lyngdal 5 M
3 Tor Arne Spilde Lyngdal 4 N
4 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5
5 Johan Sørli Søgne V55
6 Peter Sørli Søgne 5 M