Resultater lag 4 200m hoved

1 Espen Stubstad Mandal 4
XXX*9 49 99998 44 X99XX 48 X899X9998* 91
15 Skudd 141 25 Skudd 232 Gunstein Pennes Pokal 97
2 Karen Sodeland Øksendal Holum 4 K
XXX9X 49 *9699 43 *X9*9 48 9889*X9XX9 92
15 Skudd 140 25 Skudd 232 Gunstein Pennes Pokal 97
3 Jonas Sodeland Øksendal Holum 2
99*88 44 9X99* 47 989** 46 *98XX*9999 93
15 Skudd 137 25 Skudd 230 Gunstein Pennes Pokal 90
4
5 Fredrik Stubstad Mandal 2
X899* 46 9XX9X 48 9XXX* 49 X*X**99X9* 97
15 Skudd 143 25 Skudd 240 Gunstein Pennes Pokal 95
6 Kåre Vidringstad Lyngdal 3 N
XX9XX 49 79789 40 9X87X 44 9X9*99***X 96
15 Skudd 133 25 Skudd 229 Gunstein Pennes Pokal 93
7 Hanne Svindland Vidringstad Lyngdal 4 K
9XX99 47 X9*99 47 *XX98 47 *979X999*9 91
15 Skudd 141 25 Skudd 232 Gunstein Pennes Pokal 94
8 Espen Langfjord Mandal 1
*9X*9 48 9X*X9 48 9X**X 49 99XXX**99* 96
15 Skudd 145 25 Skudd 241 Gunstein Pennes Pokal 97
9 Bjørn Vidringstad Lyngdal V55
*X*** 50 9XXX9 48 X99XX 48 **79*X*XXX 96
15 Skudd 146 25 Skudd 242 Gunstein Pennes Pokal 98
10