Resultater lag 6 200m hoved

1 Harald Haraldsen Flikka 4
X**** 50 89679 39 98989 43 7869*89X*X 87
15 Skudd 132 25 Skudd 219 Gunstein Pennes Pokal 93
2 Steinar Norum Lindesnes 4
XX9*X 49 99X99 46 99899 44 99X9X9*X** 96
15 Skudd 139 25 Skudd 235 Gunstein Pennes Pokal 93
3 Kjell Egil Norum Lindesnes 5
9X*XX 49 798** 44 9999* 46 8998XX9*9* 92
15 Skudd 139 25 Skudd 231 Gunstein Pennes Pokal 95
4 Christopher Haddal Flikka 5
****9 49 X9X68 43 9X99X 47 X9*X*XX9** 98
15 Skudd 139 25 Skudd 237 Gunstein Pennes Pokal 96
5
6 Ronny Melhus Lindesnes 2
X*X** 50 8XX99 46 *XXXX 50 *99*98XXX8 93
15 Skudd 146 25 Skudd 239 Gunstein Pennes Pokal 100
7 Sigbjørn Ege Kvinesdal 3 N
9XX99 47 87X77 39 X**88 46 787989X998 84
15 Skudd 132 25 Skudd 216 Gunstein Pennes Pokal 93
8 Frode Rødland Hv-08 Agder og Rogaland HK416
88999 43 9X99X 47 X99X* 48 9*98999X8X 91
15 Skudd 138 25 Skudd 229 Gunstein Pennes Pokal 91
9 Stig Gøran Nilsen Hv-08 Agder og Rogaland HK416
979X7 42 9989* 45 8X998 44 XX*9*X9988 93
15 Skudd 131 25 Skudd 224 Gunstein Pennes Pokal 86
10