Resultater lag 3 100m hoved

1 Vilde Håland Mandal ER K
**XXX 50 9**9* 48 *X*XX 50 *****XXXXX 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248
2 Isak Haugstad Hansen Laudal ER
*9*X9 48 99X99 46 9*XX* 49 ****XXXX*9 99
15 Skudd 143 25 Skudd 242
3 Sebastian S. Kjellemo Laudal ER
9978* 43 8*XX9 47 *9*X8 47 XXX998*9X9 94
15 Skudd 137 25 Skudd 231
4
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd
5
6 Thomas Berge Laudal J
XXXX9 49 *9899 45 XX9** 49 X99*9**9X* 96
15 Skudd 143 25 Skudd 239
7
8
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd